Duży, gwałtowny napad padaczkowy. Drgawki toniczno - kloniczne.