Jest chorobą psychiczną wywołaną przez alkohol. Pod względem częstotliwości plasuje się na drugim miejscu po majaczeniu alkoholowym. Objawami tej choroby są:

- omamy słuchowo-słowne - chory słyszy wyraźnie głosy, a treść słyszanych słów jest z reguły dla niego przykra. Mogą to być np. narady na temat chorego: najpierw wydłubiemy mu oczy a później zarżniemy.

- lęk - w halucynozie alkoholowej jest bardzo nasilony,

- urojenia - mają charakter prześladowczy związany z omamami.

Halucynoza alkoholowa może przybierać postać ostrą i przewlekłą. Postać ostra powstaje nagle po okresie intensywnego opilstwa, występują omamy słuchowo-słowne, lęk i urojenia prześladowcze. Postać przewlekła występuje po wieloletnim okresie picia. Zaczyna się pojedynczymi omamami słuchowo-słownymi. Powoli narastają urojenia i lęki. Chory często przyzwyczaja się do tych objawów i usiłuje z nimi żyć.