KARTA PRACY WŁASNEJ PACJENTA NR  3.1

Osiowe objawy uzależnienia

            Na podstawie wykładu i wiedzy zdobytej na dotychczasowych zajęciach opisz swoje osiowe objawy uzależnienia od hazardu. Do każdego objawu podaj 3 konkretne przykłady ze swojego życia (grania).


OSIOWE OBJAWY UZALEŻNIENIA OD Hazardu WG   ICD -10:

  1. silną potrzebę lub poczucie przymusu hazardowego grania;
  2. subiektywne przekonanie o istnieniu trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z hazardowym graniem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się od grania oraz nad długością czasu poświęconego na granie hazardowe;
  3. występowanie, przy próbach przerwania lub ograniczenia grania, niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do gry;
  4. spędzanie coraz większej ilości czasu na graniu w celu uzyskania zadowolenia czy dobrego samopoczucia, które poprzednio uzyskiwane były w krótszym czasie;
  5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz grania;
  6. kontynuowanie hazardowego grania pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek ze spędzaniem czasu na graniu.


Jakie uczucia pojawiły się podczas pracy nad tym tematem?, co czujesz, kiedy to czytasz teraz?

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


W jaki sposób unikałeś myślenia o powyższych faktach?, jak się przed nimi broniłeś?


................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Co dało ci napisanie tego zestawienia?, jakie pojawiły się myśli, refleksje?

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................