Program Zdrowienia H.O.W.

Jest podejściem w zdrowieniu używanym szeroko na świecie przez wiele grup samopomocy.

-         Uczciwość ( Honesty ),

-         Otwartość umysłu (Open-mindedness ) 

-         Chęć do zmiany (Willingness to change )

Są to trzy ważne wymogi do utrzymania pewnego poziomu pomocy sobie, aby przezwyciężyć twój hazardowy problem.

Uczciwość

Uczciwość jest to bycie świadomym treści prawdy. Uznać prawdę , akceptować ją, i reagować na to, co jest prawdą. Uczciwość wobec siebie jest to bycie uczciwym z samym sobą - bycie obiektywnym i racjonalnym. To jest twoja prawdziwa osobowość. To jest odrzucenie na bok wszystkiego tego, czego pragniesz widzieć u siebie samego, tak abyś mógł otrzymać jaśniejszy obraz aktualnego, realnego ciebie. Uczciwość wobec siebie jest uznaniem samego siebie ( samorealizacją , szacunkiem dla samego siebie, zrozumieniem samego siebie). Ma to miejsce wtedy, kiedy jednostka akceptuje i konfirmuje samą siebie , prawdziwą naturę swojej osoby.

Otwartość umysłu

Otwartość umysłu pozwala samemu sobie być otwartym na nowe pomysły.
Zawiera ona element/ postawę badania. Z otwartym umysłem nie jest tak samo jak z byciem tolerancyjnym: Tolerancyjny umysł jest to umysł otwarty jedynie na rzeczy akceptowane przez ciebie. Otwartość umysłu to umysł otwarty na nowe pomysły - to postawa badawcza. To nie może być wykonane w 100% - ale możesz dążyć ku pełnemu badaniu. Otwartość umysłu pozwala czemuś innemu niż twoje własne ja przeniknąć osobę, którą ty jesteś. Otwieraj twój umysł na coś innego niż tylko ty sam. Włączaj siebie samego do całego obrazu lub układu rzeczy. Otwartość umysłu pozwala ci stać się bardziej świadomym tego, co potrzebujesz zrobić. Pozwala ci zobaczyć więcej opcji, wyborów i środków zaradczych.
Otwarty Umysł
Otwartość umysłu plus Uczciwość wobec siebie tworzą element badania samego siebie. To pomaga ci stać się bardziej świadomym samego siebie jako zdrowiejącej osoby- osoby , która angażuję się w techniki pomocy samemu sobie.

Chęć

Chęć jest to gotowość, aby dobrowolnie zmienić się - dać tej zmianie zaistnieć.
Jest to gotowość , aby podjąć zdrowe ryzyko - aby doświadczać zmiany. To chęć, aby zamienić nastawienie 'pragnący' nie zmieniać się na 'potrzebujący' zmienić się. (n. p. Czy jestem chętny myśleć o czymś innym niż hazard?) Chęć do zmiany oznacza po prostu stawanie się bardziej świadomym siebie jako osoby zdrowiejącej. Osoby , która potrzebuje zmienić stare na nowe sposoby postępowania ze swoim problemem. Bycie chętnym, pozwala ci mieć bardziej otwarty umysł i stać się bardziej uczciwym wobec samego siebie.
Chęć i Uczciwość wobec samego siebie grają równą rolę w nabywaniu otwartości umysłu wystarczającej, aby przyjąć treść prawdy - twoją prawdziwą osobowość w układzie rzeczy. To działa, jeśli ty działasz !".