W winie prawda... innymi słowy wino czyli alkohol rozwiązuje język. W rzeczywistości owo rozwiązanie języka polega na prymitywnym zachowaniu się, skłonności do czynów sprzecznych z normami towarzyskim i brakiem jakiegokolwiek krytycyzmu.