Występowania u osób dorosłych cech charakterystycznych dla dzieci.