Są to pierwsze próby picia, pierwsze wtajemniczenia i doświadczenia oddziaływania alkoholu na organizm ludzki. Inicjacja alkoholowa ma miejsce najczęściej w grupach rówieśniczych, czy koleżeńskich. Często jednak miejscem inicjacji alkoholowej młodocianych a nawet dzieci, jest dom alkoholika.