Stan zatrucia organizmu np. intoksykacja alkoholowa.