Do zadań izb wytrzeźwień należy:

- izolowanie osób nietrzeźwych do czasu ich wytrzeźwienia, nie dłużej jednak niż przez 24 godziny.

- udzielenie osobom przyjętym do izby świadczeń sanitarno-higienicznych, udzielenie osobom przyjętym do izby pomocy medycznej,

- przechowywanie w depozycie pieniędzy i przedmiotów wartościowych osób przyjętych do izby,

- umieszczenie w oddzielnych pomieszczeniach osób niepełnoletnich (do lat 18).

Izby wytrzeźwień organizowane są przez organy administracji państwowej stopnia podstawowego w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców.