Jak powstaje uzależnienie?


Z badań nad powstawaniem uzależnienia wiemy, że do tej pory i nie osiągnięto jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Nie osiągnięto również odpowiedzi a pytanie : dlaczego jedni piją więcej a inni mniej, dlaczego jedni się uzależnią od alkoholu a inni nie. Powodów dlaczego ludzie sięgają po alkohol jest co nie miara ,więc wyliczanie ich tutaj byłoby prawie nie możliwe. Upraszczając można powiedzieć ze ludzie sięgają po alkohol z dwóch powodów: z powodów społecznych i dla jego działania.
Można wyodrębnić kilka czynników które powodują uzależnienia:


1.czynik biologiczny- podatność organizmu na alkohol związany jest z predyspozycjami genetycznymi, płcią ,sposobem odżywiania, stanem zdrowia. Nie udowodniono do tej pory, że istnieje gen ,który powoduje uzależnienie, ale dziedziczenie pewnych predyspozycji po przodkach może spowodować, że niektórzy ludzie mają tzw. predyspozycje do uzależniania się. Również nasz organizm reaguje różnie na alkohol a wynika to z odmienności biochemicznej naszych organizmów.


2.wpływ czynników społecznych - problemy alkoholowe mają związek z obyczajowością i postawami społecznymi wobec picia alkoholu, niektórzy nazywają to obyczajami kulturowymi .Nasz naród od wieków uważany jest za naród „ za kołnierz nie wylewający" , „ jedzą piją lulki palą", a „ Pan Zagłoba to opój nad opoje". Trudno nam sobie wyobrazić spędzanie uroczystości, spotkań towarzyskich bez alkoholu. Mamy solidne a myślę, że fałszywe przekonanie że alkohol jest dla ludzi. Wielu rodziców bardzo by chciało aby ich dzieci nigdy się nie uzależniły od alkoholu, a przecież dzieci czerpią wzorce od właśnie tych rodziców. Jeśli rodzice uważają ze picie alkoholu to norma to ich dzieci uznają to za normę, ale czy czasem nie spowoduje to właśnie uzależnienia?


3.wpływ czynników psychologicznych - każdy człowiek to inna osobowość, dojrzewamy, rośniemy rozwijamy się intelektualnie i emocjonalnie .Proces dojrzewania jest wypadkową czynników zewnętrznych i wewnętrznych i czasami bywa zaburzany niezależnie od każdego z nas. Rośniemy z tymi deficytami i czasami ludzie potrzebują podpórek by poprawić stan emocji , sposób myślenia ,czy też popatrzeć na siebie dodając sobie mocy. Podpórką może być alkohol, ponieważ działa na początku euforycznie, szybko zmienia nastrój , daje poczucie możliwości, sprawczości - a przecież wszystko to iluzja. Alkohol nie pozwoli dojrzeć i staje się często jedynym źródłem radzenia sobie z samym sobą. Powstaje fałszywy obraz człowieka.


4.wpływ czynników duchowych - duchowość mylona jest często z religijnością czy wiarą w Boga. Duchowość jednak to pewna zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie, to również zdolność człowieka do postawienia sobie kilku pytań : kim jesteś? , skąd pochodzisz?, dokąd lub do Kogo zmierzasz?. Duchowość, to centralny system zarządzania, to cel naszego istnienia w którym znajdujemy odpowiedzi na pytanie: o sens istnienia człowieka, o hierarchię wartości, normy moralne, o ideały i aspiracje. Osoba która zaczyna używać alkoholu jako źródła przeżywania życia, używać alkoholu jako środka do uzyskania czegoś wartościowego, stanie się powoli osobą, której największą wartością staje się ALKOHOL bo to on staje się narzędziem najbardziej pożądanym, bardziej niż miłość do bliskich, bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie.