Obowiązująca u nas od 1980 r. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów klasyfikuje zaburzenia psychiczne spowodowane alkoholem następująco:

1. Zespół uzależnienia alkoholowego. W zespole tym umieszczono: zależność alkoholową, alkoholizm przewlekły, dipsomanię, upicie w alkoholizmie.

2. Nadużywanie alkoholu. Zalicza się tutaj upicie i jego następstwa u osób nie zdradzających cech uzależnienia alkoholowego.

Natomiast klasyfikacja tradycyjna wyróżniała:

l. Alkoholizm nałogowy wyróżniający się uzależnieniem psychicznym i utratą kontroli picia.

2. Alkoholizm przewlekły z objawami uzależnienia psychicznego i fizycznego, z degradacją psychiczną oraz zmianami somatycznymi (narządowymi).