Są miejscem spotkań osób niepijących (także osób nie uzależnionych). Abstynenci stawiają na pierwszym miejscu trzeźwość. Pomagają sobie, wspierają siebie bezinteresownie, spędzają mile czas zachowując abstynencję.