Do zadań komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi należy najogólniej rzecz ujmując - stwarzanie na danym terenie optymalnych warunków do prawidłowej realizacji ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciw­ działaniu alkoholizmowi, a w szczególności tworzenie warunków do:

- działalności wychowawczej, informacyjno-leczniczej i rehabilitacyjnej,

- propagowanie trzeźwości i abstynencji,

- opiniowanie projektów dotyczących liczb miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

- projektowanie zakresu wykorzystywania środków funduszu przeciwalkoholowego.