Pod pojęciem tym rozumieć należy wypijanie większości produkowanego alkoholu przez mniejszą część społeczeństwa. Powstaje w związku z tym grupa ludzi nadmiernie pijących.

I tak np. stwierdzono, że w Polsce około 5 milionów ludzi pije nadmiernie, tj. każda z tych osób wypija 120 litrów wódki rocznie. Większość w tej grupie stanowią mężczyźni w wieku 21-29 lat.