Zmyślone wypowiedzi służące do wypełniania luk pamięciowych u chorych z ciężkimi zaburzeniami zapamiętywania (np. w psychozie Korsakowa).