Długotrwałe, sukcesywne i zespołowe postępowanie ściśle lekarskie oraz oddziaływanie środkami poza lekarskimi. W leczeniu stosowana jest farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja. Proces ten powinien trwać około 2 lat. Najważniejsza jest ciągłość czynnej postawy wobec alkoholika. Leczenie alkoholizmu odbywa się w zakładach lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz w ośrodkach prywatnych (największy procent niepijących).

Leczenie choroby alkoholowej polega na:

l. Natychmiastowym odstawieniu alkoholu, czyli na przerwaniu picia.

2. Na łagodzeniu bardzo przykrych objawów psychicznych i fizycznych, występujących po zaprzestaniu picia, które nazywamy ,,zespołem odstawienia alkoholu" lub "zespołem objawów abstynencyjnych".

3. Odtruciu ustroju (detoksykacji) i wyrównaniu szkód spowodowanych chorobą alkoholową.

4. Leczeniu uspokajającym i podtrzymującym.

5. Właściwym leczeniu odwykowym, które ma na celu chronienie chorego przed dalszym piciem.