Typy lekomanii:

1.Lekomania depresyjna, lękowa (bezsenność). Osobowość mało patologiczna. Trudność w powstrzymaniu się od zażycia.
2. Lekomania kompensacyjna (lub neurotyczna). Częste występowanie stanów niepokoju i stanów depresyjnych, uzależnienie od leków lub narkotyków, zachowania agresywne, impulsywne.
3. Lekomania psychiatryczna (albo lekomania ­symptom). Lekomania wtórna do choroby psychicznej.