Zaburzenie pamięci występujące u osób uzależnionych od alkoholu (leków, narkotyków), polegające na niepamięci niektórych wydarzeń z okresu bycia w stanie odurzenia.

Potocznie nazywane „urwany film", „przerwa w życiorysie".