Są to sposoby umożliwiające poprawne funkcjonowanie wówczas, kiedy nie jest możliwe zaspakajanie -potrzeb. Próby likwidacji konfliktów wewnętrznych oraz podtrzymanie pozytywnej samooceny (m.in.-racjonalizacja, projekcja, intelektualizacja, zaprzeczanie itp.)