Mikrosomalny układ utleniania alkoholu biorący udział w przemianie alkoholu etylowego w aldehyd octowy.