Występowanie u kobiet (często uzależnionych od alkoholu) cech męskich.