To proces syntezy i rozpadu odbywający się w żywym organizmie.