Jest to schorzenie powstałe na skutek uszkodzenia układu mięśniowego pod wpływem nadużywania alkoholu. Rozróżniamy miopatię alkoholową ostrą i przewlekłą. Postać ostra charakteryzuje się bolesnym, krótkotrwałym skurczem mięśni kończyn górnych i dolnych, występującym po dłuższym piciu. Postać przewlekła objawia się osłabieniem siły mięśni, Głównie kończyn dolnych. Występują również bóle i obrzęki mięśni.