Bardzo silny narkotyk - środek przeciwbólowy, łatwo prowadzący do uzależnienia.