Zespół czynników zewnętrznych i zewnętrznych, które uruchamiają celowe działanie człowieka.