Największe skupienie tkanki nerwowej u kręgowców, wypełniającej jamę czaszkową. Najwyżej zorganizowana materia. Ośrodek najważniejszych funkcji życiowych, materialne podłoże zjawisk psychicznych. Kora mózgowa składa się z około 14 miliardów komórek nerwowych, a włókna nerwowe mają łączną długość 480 tys. kilometrów.

Alkohol działając na mózg, czyli na centralny układ nerwowy obniża sprawność umysłową i fizyczną człowieka.