Określenie to oznacza, że dana osoba używa alkoholu w bliżej nie określonej ilości, że takie używanie alkoholu jest przez niektórych uważane za niewłaściwe, ponieważ pozostaje w niezgodności z normami prawnymi lub zasadami moralnymi i jest szkodliwe dla pijącego, społeczeństwa lub obojga. Pod pojęciem tym rozumieć można upojenie, intoksykację alkoholową, nietrzeźwość, upicie, pijaństwo, stan po nadużyciu alkoholu.