Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 1,5%. Napoje alkoholowe powinny być sprzedawane w naczyniach fabrycznie zamkniętych, stemplowanych, opatrzonych etykietą, na której mają być zawsze uwidocznione: nazwa napoju i producenta, pojemność, moc wyrażona w procentach i data produkcji. Oprócz tego etykieta może zawierać inne dodatkowe objaśnienia określające cechy napoju.