To czynność utrwalona poprzez wielokrotne powtarzanie, często wykonywana automatycznie.