Polega na szczególnym powinowactwie alkoholu do układu nerwowego, czyli innymi słowy alkohol jest łatwo resorbowany przez jego tkankę i stąd pierwszymi objawami działania alkoholu na organizm człowieka są objawy ze strony układu nerwowego.