Występuje najczęściej u osobników psychopatycznych: Powoduje agresywne zachowanie w stosunku do otoczenia - osób i rzeczy (demolowanie pomieszczeń). Reakcje takie mogą pojawiać się po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu i są wyrazem nieprawidłowych cech osobowości. Po ustąpieniu owej nienormalnej reakcji pamięć wydarzeń pozostaje zachowana lub nieznacznie tylko zaburzona.