Nadmierna chorobliwa aktywność seksualna kobiet, często współistniejąca z nadużywaniem przez nich alkoholu.