Przez normę fizjologiczną alkoholu we krwi uważa się stężenie alkoholu w surowicy krwi wynoszące 0,01 - 0,2 promille. Z biologicznego punktu widzenia stężenie to może być produktem procesów ustrojowych.