Lekarskie lub sądowe oględziny ciała m.in. po incydentach przy nadużywaniu alkoholu.