Wchodzi w skład szpitala psychiatrycznego lub ogólnego, ośrodka leczenia odwykowego lub innego zakładu opieki zdrowotnej. Do zadań oddziału detoksykacyjnego m.in. należy:

1. Detoksykacja czyli odtrucie,

2. Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i środowiskiem jego zamieszkania, pracy lub nauki oraz jego rodziną,

3. podjęcie wstępnych oddziaływań terapeutycznych,

4. Zapewnienie pacjentom dalszego leczenia lub opieki w placówce leczniczej, rehabilitacyjnej lub opiekuńczej.