To dawna nazwa uzależnienia od alkoholu - alkoholizmu.