To spotykane w niektórych chorobach psychicznych i często zatruciach substancjami psychoaktywnymi (substancji zmieniających nastrój) doznania zmysłowe, zbliżone do halucynacji. Reakcje i odczucia pozbawione są cech obiektywności, z współistniejącą świadomością ich nierzeczywistego charakteru (głosy w głowie, w jamie brzusznej itp.)