Jest to pijaństwo okresowe. Trwać może kilka dni, tygodni lub miesięcy. Powstaje nagle i nagle zostaje przerwane, po czym dipsoman nie odczuwa przez czas dłuższy pociągu do napojów alkoholowych lub nawet czuje do nich wstręt. Opilstwo okresowe nie wyklucza

możliwości współistnienia alkoholizmu przewlekłego, w przebiegu którego mogą występować okresy natężonego upijania się, a w okresie remisji może mieć miejsce tylko umiarkowane spożywanie alkoholu. Przyczyna dipsomanii nie jest jeszcze dokładnie określona, często jednak cierpienie łączy się z zespołem depresyjnym i padaczką.