Jest najczęściej wynikiem błędów wychowawczych. W wyniku nadmiernej pobłażliwości i opiekuńczości oraz nie stawiania wymogów, kształtuje się osobowość egoistyczna o dziecięcej psychice, nie umiejąca poradzić sobie z trudnościami życiowymi. Dla ludzi o niedojrzałej osobowości alkohol stanowi ucieczkę od kłopotów życiowych i napięć psychicznych. Ucieczki te kończą się najczęściej uzależnieniem od alkoholu.