Osobowość taką cechuje niedojrzałość emocjonalna, samo pobłażanie sobie, niska tolerancja na stresy, tłumienie niektórych popędów, np. popędu seksualnego itp. Alkohol u ludzi o tych cechach spełnia rolę czynnika rozwiązującego problemy przystosowawcze.