Najczęściej przebiega z objawami niestrawności, gorączką i leukocytozą. Około 25% przypadków przebiega z żółtaczką. Wokoło 50% przypadków alkoholowego zapalenia wątroby występuje marskość wątroby. W leczeniu schorzenia zasadnicze znaczenie ma całkowita abstynencja.