Postać zespołu psychoorganicznego, występująca na ogół w różnych stadiach choroby alkoholowej, często jako dodatkowa sprawa charakteropatii alkoholowej. Może rozwijać się powoli lub też stanowić zejście psychozy Korsakowa, encefalopatii Wernickiego lub majaczenia drżennego. Przyczyną otępienia alkoholowego jest zanik mózgu. Objawy: upośledzenie pamięci, uwagi, krytycyzmu oraz ogólnej sprawności umysłowej i fizycznej. Z punktu widzenia społecznego najważniejszym objawem jest degradacja etyczna.