Najbardziej rozpowszechnioną metodą oznaczania zawartości alkoholu we krwi jest mikrochemiczna metoda Widmarka. Jest to metoda stosunkowo prosta i dość dokładna. Nie jest ona wprawdzie swoista dla alkoholu ale wykazuje substancje redukujące, do których alkohol należy. Nie jest to jednak większa przeszkoda dla tej metody, gdyż substancje redukujące mogą tylko wyjątkowo występować we krwi i to w ilościach, które nie mają praktycznego znaczenia.