NIEKTÓRE MECHANIZMY OBRONNE  STOSOWANE W CHOROBIE ALKOHOLOWEJ

1. Racjonalizacja polega na znajdowaniu wymówek i usprawiedliwianiu lub pomniejszaniu znaczenia faktów  po to, by zmniejszyć własną odpowiedzialność a także poczucie winy spowodowane nagannymi zachowaniami. 

2. Tłumienie jest świadomie podjętym wysiłkiem unikania myśli o przykrych sprawach. Ten mechanizm może być korzystny w sytuacjach, gdy człowiek nic nie może zrobić, by zmienić swoją sytuację. Np. pacjent czekający na wyniki badań, które mogą być dla niego niekorzystne. Alkoholik jednak musi znać prawdę o swoim uzależnieniu, by świadomie podjąć decyzję prowadzącą do zmiany. 

3. Wyparcie jest  mechanizmem utrzymującym się poza obszarem świadomości. Pozwala „zapomnieć" to co wywołuje lęk. Jest on stosowany na przykład przez ofiary przemocy seksualnej, które nie mogą uporać się z bólem związanym  z tragicznymi wydarzeniami. 

4. Przeniesienie to ukierunkowanie  negatywnych uczuć i działań na obiekt bezpieczniejszy niż ten, który je spowodował. Na przykład ktoś, kto został w pracy źle potraktowany przez szefa i nie ma odwagi stawić czoła sytuacji, może przenieść swoją złość na członków rodziny. 

5. Sublimacja jest przemieszczeniem energii z celu nie akceptowanego na taki, który jest akceptowany.  Na przykład chłopiec, który lubi kroić żaby może jako dorosły człowiek zostać chirurgiem. Sublimację uważa się za korzystny mechanizm obronny. 

6. Projekcja (rzutowanie) polega na przypisywaniu innym ludziom własnych  nie akceptowanych zachowań, cech lub uczuć. Na  przykład ktoś , kto jest nieuczciwy może upatrywać złodziei wszędzie dookoła siebie. 

7. Zaprzeczanie to ucieczka psychiczna od stresora poprzez ignorowanie go  lub próby znalezienia dla niego jakiegoś wytłumaczenia. 

8. Altruizm jest korzystnym mechanizmem polegający na odwróceniu uwagi od własnego bólu przez zajęcie się sprawami innych. 

9. Antycypacja (przewidywanie) to kolejny korzystny mechanizm, który polega na przewidywaniu problemów i znajdywaniu dla nich wcześniejszego rozwiązania. 

10. Minimalizacja (pomniejszanie) szkód jakie niesie za sobą nadmierne picie. Chory minimalizuje się zarówno ilość wypijanego alkoholu, częstość sytuacji jak również ponoszone konsekwencje np. w rodzinie, środowisku czy pracy. 

11.Intelektualizacja - rozumowe tłumaczenie picia za pomocą myśli które chronią picie.