Ma identyczne przyczyny i przebieg jak padaczka alkoholowa i tak samo jest wywołana gwałtownym odstawieniem używek. Różne są tylko używki: opiaty, czy leki modulujące receptory GABA (np. benzodiazepiny, barbiturany, zolpidem, zopiklon, zaleplon).