Są to charakterystyczne objawy nie pamięci wstecznej, nie połączone z utratą przytomności. Palimpsesty pojawiają  się u osób z zespołem zależności alkoholowej wówczas, gdy nie było ostrego zatrucia alkoholem, a jedynie płytkie upicie się. Gdy objaw ten występuje regularnie jest dowodem systematycznego nadużywania alkoholu.