Jednym z głównych zaleceń terapii odwykowej (np. w Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień „Koninki") jest udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików. 

  • Al-Anon: dla rodzin i przyjaciół - osób uzależnionych
  • DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików
  • Stowarzyszenia i Kluby Abstynenckie
  • Kościół katolicki