Są to podstawowe placówki leczenia alkoholików. Znajdują się one w każdym mieście bądź w każdej dzielnicy miast dużych. W prawidłowo funkcjonującej poradni przeciwalkoholowej pracują: lekarz specjalista, psycholog, pielęgniarka i asystent socjalny. Taki zespół ludzi, należycie przygotowany do wykonywania swoich obowiązków, jest w stanie udzielić zgłaszającym się pacjentom wszechstronnej pomocy lekarskiej, psychologicznej, pielęgniarskiej i socjalnej. Do poradni leczenia odwykowego można zgłaszać się bez skierowania. Nie obowiązuje tu również rejonizacja. W naszych warunkach korzystny efekt leczniczy można uzyskać u co najmniej 1/3 liczby leczonych.