Służy do stwierdzania obecności alkoholu w organizmie człowieka.

1.Balonik: 

Jeśli w powietrzu znajdują się pary alkoholu balonik przyjmuje barwę zielonawą. Probierz trzeźwości należy uważać za orientacyjną próbę jakościową na alkohol. Dodatni jej wynik przemawia za spożyciem alkoholu i stanowi wskazanie do pobrania krwi w celu ustalenia ilościowej jego zawartości, a tym samym stopnia upojenia alkoholowego.

2. Alkomaty i inne urządzenia, które po dmuchnięciu  podają na czytniku dokładną zawartość alkoholu w  wydychanym powietrzu. Jeśli urządzenie posiada atest to jego wynik może być dowodem w sądzie.