Alkoholizm to także problem społeczny - zwykle cierpi nie tylko sam uzależniony ale także jego najbliższa rodzina, dalsza i sąsiedzi. Przyjmuje się, że alkoholik „angażuje" przy swoim piciu od 20- 40 osób.

Poniżej podajemy  problemy z jakimi najczęściej  spotykają się alkoholicy. Obok podany jest procent alkoholików, których dotyczy dany problem (na podstawie badania Programu Aktywizacji Placówek Odwykowych): a/Zaburzenia życia rodzinnego - 94%, b/Problemy w kontaktach z ludźmi - 84%, c/Problemy finansowe - 82%, d/Przemoc wobec bliskich - 57%, e/Problemy z prawem (karalność) - 51%. Przewlekły alkoholizm prowadzi do chorób psychicznych, ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka, serca, nadciśnienia tętniczego, itd. Zwiększa przestępczość, sprzyja szerzeniu się chorób wenerycznych i ujemnie wpływa na potomstwo. Nadużywanie alkoholu jest powodem powstawania problemów w rodzinach oraz ich rozpadu i prowadzi do degradacji społecznej.